Nominace výzkumu "Konopí je lék"

Fotografie Jindřich Štreit z cyklu Cesta ke svobodě
Cena města Olomouce - nominace za rok 2012

Projev laureáta Doc. RNDr. Ondřeje Lumíra Hanuše, DrSc. k ceně města Olomouce ZDE


Originál nominací za výzkum "Konopí je lék" předaný dne 28.března 2013 na olomoucké radnici najdete ZDEText nominace
 
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, vážené členky a členové Rady města Olomouce, vážený pane primátore.


Obracíme se na Vás s návrhem udělit cenu města Olomouce občanům města Olomouce za výsledky právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu „Konopí je lék“.

Obracíme se na Vás s podporou olomouckých, zahraničních a mezinárodních nevládních organizací Společenství podpory „Olomoucké nadace filantropů a mecenášů“ (IČ: 706 31 298), Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. (IČ: 268 18 868), InternetPoradna.cz (IČ: 265 33 952), Art Language Factory (IČ: 227 24 303), Občanské sdružení PETIT (IČ: 673 39 662), Diag Human Cannabis (IČ: 266 70 232), Rastatata (IČ: 422 51 974),  Dekriminalizácia.sk (IČ: 421 85 114), Open Royal Academy (IČ: 227 49 250), občanské iniciativy ProAlt a české sekce transatlantické asociace soudců, státních zástupců a policistů proti prohibici LEAP.

IN MEMORIAM výzkumu "Konopí je lék" navrhujeme cenu města Olomouce udělit:
  •  JUDr. Antonů Ludvík (1948 - 2013), právník, filantrop a pedagog, po „listopadu 89“ vedoucí právník rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, člen dozorčí rady a signatář výzkumu „Konopí je lék“, člen olomouckých nevládních organizací „Spolek Trend vozíčkářů“, „Nadační fond pro podporu vzdělávací činnosti v medicíně“, „Nadační fond Charlese Merrilla“ a dalších vzdělávacích, humanitárních a lidskoprávních spolků a aktivit.

IN MEMORIAM navrhujeme cenu města Olomouce udělit vědcům Univerzity Palackého, kteří se jako první na světě pokusili systematicky zabývat léčivými látkami v konopí a významně přispěli do světové pokladnice poznání, viz např. studie "Konopí jako lék" uvedená v digitalní podobě na www.konopijelek.cz 
Jsou to:   

·        Prof. MUDr. Kabelík Jan, DrSc. (1891 - 1979)

·        Prof. MUDr. et. RNDr. Krejčí Zdeněk, DrSc. (1923-1992)

·        Prof. MUDr. Šantavý František, DrSc. (1915 – 1983)

Dále pak navrhujeme cenu města Olomouce udělit: 


·       Dvořák Jaroslav Dušan (1962), adiktolog, psychoterapeut, cannabisterapeut, zakladatel, mecenáš a odborný garant výzkumu „Konopí je lék“, výzkumnické farmy léčivých genetik konopí v Ospělově, „Konopné apatyky královny koloběžky první“  a „Edukativní konopné kliniky“ v Praze, organizátor humanitárního a osvětového festivalu „Týden pro duševní zdraví“, zakladatel olomoucké galerie „U mloka“ a dalších odborných, uměleckých a veřejně prospěšných aktivit, adresa: Mgr. Dušan Jaroslav Dvořák, MMCA, Tylova 2, 779 00 Olomouc 

·       Hanuš Lumír Ondřej (1947), chemik, univerzitní vědecký pracovník, pedagog a dlouholetý propagátor a popularizátor léčebných účinků konopí, docent Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, objevitel prvního endogenního kanabinoidu (anandamid, 1992), jeden z deseti nejvýznamnějších občanů ČR žijících v zahraničí, signatář výzkumu a lektor mezinárodního turné „Konopí je lék“ (2009), nositel čestného doktorátu Univerzity Palackého za objevy v oblasti endokanabinoidního receptorového systému člověka (2011), adresa Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Faculty of Medicine, Hebrew University, Ein Kerem, Jerusalem 91120, Izrael
Je smutné vědět, že právní analýza české ústavy z 21.3.2008 k legalitě a legitimitě výzkumu „Konopí je lék“ a léčby konopím zpracovaná pod supervizí Ludvíka Antonů s veřejnou podporou výzkumu českými a zahraničními odborníky je nyní v podobě analýzy práva Společenství a OSN šetřena Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva. Je smutné vědět, že návrh na cenu města Olomouce podáváme v době, kdy s podporou Ministerstva zdravotnictví ČR Státní ústav kontroly léčiv rozhodl, že konopí neléčí a nejsou o tomto údajně dostatečné odborné studie a důkazy, když víme, že:

·        Z více než 3 desítek tisíc vědeckých prací o pozitivním léčebné efektu „cannabisterapie“ pětina odkazuje na objevy a studie Ondřeje Lumíra Hanuše

·        Nejznámější kanabinoid THC zapsaný SUKLem do lékopisu v roce 2008 (Dronabinol) jako první na světě před 50 roky objevil a správně chemicky popsal právě František Šantavý

·        Antibakteriální a další léčivé účinky látek konopí popsané prvně ve vědecké studii z popudu a hlubokých poznatků Jana Kabelíka právě Zdeňkem Krejčím jsou ověřené na důkazech lékařských kasuistik výzkumu „Konopí je lék“ např. při zastavení sepse a neamputace končetin u tzv. diabetické nohy (konopná mast, 2008 - 2012, Bryndová, Dvořák, Hubernáková), zastavení těžkých třasů a rozvoje počátečních stadií Parkinsonovy choroby (konopný prášek, 2008 – 2010, Bryndová, Dvořák, Kruková), úspěšné léčby nádorového onemocnění (konopný extrakt, 2010 - Dvořák, Novotná, Martínek) ad. onemocnění.Je dobré vědět, že občané oprávněně odmítají hradit léčbu konopím pro cenovou nedostupnost (např. v případě léku Sativex jde o 25 tis. Kč/měsíčně). Myslíme si, že není správné a zákonné občany veřejně urážet a kriminalizovat, když pro výzkum, terapii a jiný užitek pěstují konopí jako to činili naši předkové a současně občané roky marně žádají spolupráci státních a veřejných institucí, nevládních organizací, univerzit ad., která by přinesla prospěch naší zemi.  


Jsme přesvědčeni, že Hippokratova přísaha má a musí zvítězit na mocí a penězi.

Děkujeme Vám za Váš zájem, úctu k tradici a také odvahu nominace podpořit.

Za signataře a podporovatele výzkumu "Konopí je lék" navrhují cenu města Olomouce udělit profesoři Jindřich Štreit a Josef Jařab, Dr.h.c., emeritní rektor Univerzity Palackého 


Zmocněn jménem výše uvedených k podpisu MUDr. Aleš Skřivánek, PhD. et. McA

Kontaktní osoba Zuzana Majerová Zahradníková, McA, Tylova 1, 779 00 Olomouc, předsedkyně Společenství podpory "Olomoucké nadace filantropů a mecenášů". 

V Olomouci dne 28.3.2013


Fotografie Jindřich Štreit z cyklu Cesta ke svobodě
" Vím, zejména jako amerikanista, že historie konopí a vztahu různých společností k této rostlině je dlouhodobě nejednoduchý a v zásadě docela dramatický.

Těšil jsem se tedy ze setkání s olomouckým rodákem a absolventem naší univerzity prof. O.L.Hanušem, který mě informoval o svém výzkumu v Izraeli a odkazoval i k zajímavým výzkumům některých olomouckých expertů, zejména lékařů. Vítám tedy snahu olomouckého týmu odborníků problémem se nadále zodpovědně zabývat a podporuji návrh vyjádřit jim Cenou města uznání."


V Olomouci dne 23.3.2013


 Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr.h.c., emeritní rektor Univerzity Palackého.Již mnoho let se věnuji tématice drog.

Výstava Cesta ke svobodě prošla celou republikou a velkou částí Evropy.

Vím, jak je toto téma exponované a jak se dá také zneužít.

Přesto věřím těm lidem, kteří si berou z této rostliny to užitečné,co velmi mnoho pomáhá a léčí. Takové osobnosti velmi rád podpořím.

Mám radost z toho, že se tak děje v Olomouci.V Sovinci dne 25.3.2013Prof. Mgr. Jindřich Štreit